Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Moniek Botterhuis, Havik 3, Lichtenvoorde. Tel: 0544-352672. Mail: moniek_albert@hotmail.com

Secretaris: Miranda Rondeel, Scholeksterstraat 9 Lichtenvoorde. Tel: 0544-376997. Mail: info@hverix.nl

Penningmeester: Frank Hakvoort, Groenling 19, Lichtenvoorde. Tel: 06-14660511. Mail: hakvoort.frank@gmail.com

Technische zaken: Femke Mateman, Twente-Route 18, Heelweg. Tel: 06-83987669. Mail: technischezaken@hverix.nl


Commissieleden:

Pers & PR: Annita Bokma, Aladnaweg 18, Aalten. Tel: 0543-451142

Wedstrijdzaken: Willibrord Stortelder, Wentholtstraat 109, Lichtenvoorde. Tel: 0544-378225

Technische zaken: Marije Rondeel, Zieuwentseweg 9, Lichtenvoorde. Tel.: 06-22820559. Mail: technischezaken@hverix.nl 

Ledenadministratie: Janneke Wesselink, Hugo de Grootstraat 28, Lichtenvoorde. Tel.: 06-26977270). Mail: ledenadministratie@hverix.nl

Scheidsrechters: Femke Mateman, Twente-Route 18, Heelweg. Tel: 06-83987669. Mail: technischezaken@hverix.nl

Zaaldienst: Michelle Hoitink, Aaltenseweg 87, Lichtenvoorde. Tel: 06-30213848

Jeugdzaken: Anniek Dusseldorp, Nans Weelink, Bob Luttikhold, Thimo Dusseldorp, Dirk Berentsen. Mail: jeugdcommissie@hverix.nl