Trainingen

De vaste trainingsdagen van HV Erix zijn de dinsdag en de vrijdag. De trainingen vinden plaats in de Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde.

Eerste trainingen
De eerste training voor alle jeugdleden is op dinsdag 22 augustus 2017. Dames en heren senioren beginnen al eerder met trainen en wel op dinsdag 15 augustus en vrijdag 18 augustus. Trainingstijden eerste training zijn gelijk aan onderstaande indeling.

Trainingstijden dinsdag
Gemengd F 17.00 - 18.00 uur Daphne Elferink/Nienke Gierkink
Gemengd E2 17.00 - 18.00 uur Linda Domhof/Noor Pondes
Meisjes D2 17.00 - 18.00 uur Lynn Goossens/Dieke te Woerd
Gemengd E1 18.00 - 19.00 uur Cindy Vreeman/Kato te Molder
Meisjes C 18.00 - 19.00 uur Edwin Hoitink/Noor Pondes/Daphne Elferink/Nienke Gierkink
Jongens D1 19.00 - 20.00 uur Youri Kuypers/Dirk Goossens
Dames B 19.00 - 20.00 uur Dirk Berentsen
Dames senioren 20.00 - 21.30 uur* Gerard Hasenoot 
Heren senioren 21.00 - 22.00 uur John Heinen

* van 21.00 - 21.30 uur alleen voor dames 1 selectie (langs de kant van het veld)

Trainingstijden vrijdag
Gemengd E1 16.45 - 17.30/45 uur** Cindy Vreeman/Dieke te Woerd
Gemengd E2 16.45 - 17.30/45 uur** Kato te Molder/Nienke Gierkink
Jongens D1 17.30 - 18.15/30 uur** Cindy Vreeman/Daphne Elferink
Meisjes C 17.30 - 18.15/30 uur** Christel Klein Goldewijk/Noor Pondes
Meisjes D2 18.00/15 - 19.00 uur** Lynn Goossens 
Dames B 18.00/15 - 19.00 uur** Dirk Berentsen
Heren 1 selectie 19.00 - 20.30*** uur John Heinen 
Dames senioren 20.00 - 21.00 uur Gerard Hasenoot
Keeperstraining senioren vanaf 19.00 uur Gerard Hasenoot

** vrijdagtrainingen voor jeugd zijn gewijzigd naar 45 minuten, per team een halve zaal. Uitbreiding tot een uur langs de kant van het veld in afstemming met de trainer. Afhankelijk van de leeftijdscategorie is de uitbreiding voor of na de training.
*** vrijdagtraining alleen voor heren 1 selectie

Extra info trainingen
De vrijdagen in april en mei 2018 trainen de heren senioren van 19.00-20.00 uur en de dames senioren van 20.00-21.00 uur. In de schoolvakanties trainen alléén de seniorenteams.

Jeugdteams hebben in 2017/2018 geen training op:
- de dinsdagen: 12 september, 10 en 17 oktober, 5 en 26 december, 2 januari, 16 januari vanaf 19.00 uur, 13 februari, 1 mei, alle dinsdagen in juni.
- de vrijdagen: 20 oktober, 29 december, 16 februari, 30 maart, 27 april, 4 mei, alle vrijdagen in juni.

De senioren hebben in 2017/2018 geen training op:
- de dinsdagen: 12 september, 10 oktober, 5 en 26 december., 16 januari.
- de vrijdagen: 27 april en 4 mei.

In 2018 is er na 31 mei geen vrijdagtraining meer.

Laatste trainingen
De laatste training voor alle jeugdleden is op dinsdag 29 mei 2018.
De dames + heren senioren eindigen later en wel op dinsdag 26 juni 2018.

Leeftijdsindeling competitie/trainingen
Sinds het seizoen 2017-2018 is de leeftijdsindeling door de bond als volgt:
F-jeugd geboren in 2009 en 2010
E-jeugd geboren in 2007 en 2008
D-jeugd geboren in 2005 en 2006
C-jeugd geboren in 2003 en 2004
B-jeugd geboren in 2001 en 2002
A-jeugd geboren in 1999 en 2000
Senioren geboren in 1998 of eerder