Bestuur

bestuur.jpg#asset:337

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Leroy Winkels

Penningmeester: Frank Hakvoort. Mail: penningmeester@hverix.nl

Secretaris: Miranda Rondeel. Mail: secretariaat@hverix.nl

Technische zaken: Marije Rondeel. Mail: technischezaken@hverix.nl

Algemeen bestuurslid: Stijn van Zutphen


Commissieleden

Ledenadministratie: Anniek Dusseldorp. Mail: ledenadministratie@hverix.nl

Technische zaken: Roos Lammers.

Zaaldienst: Willem Kruip.

Jeugdzaken: Nans Weelink, Isa Ubbink, Marenthe Raben, Thimo Dusseldorp, Nikki Klein Goldewijk, Pim Heutinck, Nanne Schilders, Menno Wolters, Imke te Woerd. Mail: erixjeugd@live.nl