Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

HV Erix voldoet aan de eisen en heeft een AVG-verklaring. In de link hieronder als bijlage voor de volledigheid de Privacy Policy van onze vereniging. 

Privacy Policy