Contributie

De contributie wordt bepaald door je leeftijd en niet door het team waarin je speelt. De contributie wordt door de leden minimaal per kwartaal betaald. Wijzigingen kunnen ingaan aan het begin van elk kwartaal. Wie op 1 mei van een bepaald jaar lid is van onze vereniging, is voor het hele verenigingsjaar, dus tot 1 augustus van het jaar daarop, CONTRIBUTIEPLICHTIG. Automatische betaling heeft de voorkeur. Data voor het innen van contributiegelden zijn rond 25 september, 25 december, 25 maart en 25 juni. De contributies gelden bij automatische betaling. Bij niet automatisch betalen komt er € 12,- aan administratiekosten bij.

Per 1 februari 2001 is de gezinskorting ingevoerd. Op het moment dat een 2e persoon in een familie lid wordt (waaronder wordt verstaan: zelfde huisadres, 1e graad verwant), wordt over het totaalbedrag 10% in mindering gebracht. Bij elk 3e en volgend lid 20 %.


Contributiebedragen HV ERIX seizoen 2022-2023

1. Geboren tussen 1-8-2012 en 1-8-2017

Per kwartaal € 25,20

10% gezinskorting € 22,68

20% gezinskorting € 20,16


2. Geboren tussen 1-8-2007 en 1-8-2012

Per kwartaal € 31,40

10% gezinskorting € 28,26

20% gezinskorting € 25,12


3. Geboren tussen 1-8-2004 en 1-8-2007

Per kwartaal € 37,20

10% gezinskorting € 33,48

20% gezinskorting € 29,76


4. Geboren voor 1-8-2004

Per kwartaal € 49,60

10% gezinskorting € 44,64

20% gezinskorting € 39,68


5. Recreanten

Per kwartaal € 28,50

10% gezinskorting € 25,65

20% gezinskorting € 22,80