Gedragsregels

Vanuit het traject Sportief Coachen waar binnen de vereniging aandacht voor is geweest, is het belang van gedragsregels binnen onze vereniging ook aan de orde gekomen. Veel zaken zullen vanuit eigen normen en waarden vanzelfsprekend zijn. De praktijk is dat door het bespreekbaar maken van gedragsregels men zich bewust wordt van het gedrag van iedereen en we elkaar ook gemakkelijker kunnen aanspreken. Klik hieronder op de link voor de door HV Erix opgestelde gedragsregels.

Gedragsregels