Uniek Jubileum bij HV ERX


Ilona Bolster 40 jaar lid !

Tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen van HV Erix wordt ook altijd stilgestaan bij eventuele jubilea. Menig lid heeft de grens van 25 jaar lidmaatschap reeds gepasseerd, maar tijdens de jaarvergadering van 22 oktober jongstleden kon voor het eerst in de geschiedenis het heuglijke feit worden gevierd dat Ilona Bolster 40 jaar onafgebroken lid is van onze club! Een unicum, nog niet eerder door iemand behaald en vooral éxtra bijzonder omdat ze nog steeds actief spelend lid is.

Bij de jeugd in 1979 begonnen op haar 12e, jarenlang in dames 1 gespeeld en tegenwoordig nog menig doelpuntje meepikkend vanaf de opbouwpositie in het 2e damesteam. Ilona, van harte gefeliciteerd!